Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/public/sites/www.symergie.nl/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Symergie - Lopende projecten

Lopende projecten

N359

In opdracht van de "werkgroep N 359" voor het aanpassen van de kruisingen Wommels Noord, Hartwerd/Burgwerd en Bolsward Noord, levert Symergie bv de technische input en ondersteuning in de overleggen met de provincie Fryslan.

Deze kruisingen worden als zeer gevaarlijk ervaren en vanuit de samenleving leeft de grote wens om deze kruisingen ongelijkvloers te maken.

In november 2014 heeft de procvinciale politiek geld beschikbaar gesteld, waarna Symergie bv een ontwerp en een plan van aanpak heeft gemaakt. Met als doel om samen met de omliggende dorpen en de provincie Fryslan de wensen om te zetten in concrete stappen om te komen tot verkeersvriendelijke en veilige kruisingen.

  • N359

 

Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier

Aanpassing watersystemen Polder Waard Nieuwland in de kop van Noord Holland.
In deze polder wordt de komende jaren de waterhuishouding opnieuw ingericht door het vergroten van waterlopen, het aanbrengen van grote vierkante en ronde duikers, het plaatsen van peilscheidingen met (geautomatiseerde) klepstuwen en het aanbrengen van diverse inlaatconstructies.

Dit jaar is gestart met de uitvoering van de 1e fase en is de 2e fase in voorbereiding.

Voor dit project levert Symergie bv de omgevingsmanager.