Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/public/sites/www.symergie.nl/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Symergie - Toezicht

Toezicht

De toezichthouder is de “oren en ogen” van de directievoerder op het werk.

Hij houdt toezicht op de dagelijkse gang van zaken op het werk. Controleert de voortgang en signaleert afwijkingen en/of knelpunten van start werk tot en met de oplevering.

Ook voor de rol van toezichthouder geldt dat vooraf heldere afspraken met de opdrachtgever worden gemaakt. Indien nodig wordt een “plan van toezicht” gemaakt om de afspraken / verwachtingen tussen opdrachtgever en toezichthouder te managen.

De toezichthouder is het aanspreekpunt voor de uitvoerder van de aannemer. Overlegt met hem over technische zaken en heeft een proactieve houding bij het constateren van tekortkomingen in de uitvoering van het werk. Zonder dat hij daarbij op de stoel van de aannemer gaat zitten. De aannemer blijft tot en met de oplevering van het werk verantwoordelijk voor zijn werkzaamheden.

Ter ondersteuning van de directievoerder maakt de toezichthouder o.a. de verslagen van de bouwvergaderingen, de weekstaten t.b.v. de termijn en informeert de directievoerder dagelijks over de voortgang van het werk.

Indien nodig grijpt de toezichthouder (onmiddellijk) in als de regels t.a.v. de veiligheid worden overschreden.

Om de opdrachtgever te ontzorgen, beschikt Symergie over een groot netwerk aan professionals om voor de opdrachtgever het gehele proces succesvol te kunnen volbrengen. Daarnaast ondersteunt Symergie haar professionals door haar eigen jarenlange ervaring in de grond, weg en waterbouw te delen