Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/public/sites/www.symergie.nl/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Symergie - Projectmanagement

Projectmanagement

De professionals van Symergie worden steeds vaker al in een vroegtijdig stadium door de opdrachtgever betrokken bij het proces. Door de grote praktijkervaring te combineren met technische kennis wordt oplossingsgericht gedacht en worden mogelijke knelpunten in een vroeg stadium zichtbaar gemaakt.

Symergie acht het van belang om samen met de opdrachtgever een helder, eenduidig vertrekpunt te definiëren voor zowel haar opdracht als het te realiseren project. Door dit scherp te definiëren, is voor iedere deelnemer in het proces helder waar de focus op ligt en wat van een ieder wordt verwacht.

Voor Symergie geldt het principe van “oplossingsgericht denken” in ieder onderdeel van het proces. Welke mogelijkheden zijn er om het gevraagde doel te bereiken. Projecten bestaan meestal uit verschillende deelprojecten. Een goede doordachte planning ligt ten grondslag aan de beheersing van het project. Hierbij worden risico’s en kansen voldoende in beeld gebracht om tijdig te kunnen anticiperen en acteren, daar waar dit nodig is in zowel de voorbereiding als tijdens de uitvoering.

Om de opdrachtgever te ontzorgen, beschikt Symergie over een groot netwerk aan professionals om voor de opdrachtgever het gehele proces succesvol te kunnen volbrengen. Daarnaast ondersteunt Symergie haar professionals door haar eigen jarenlange ervaring in de grond, weg en waterbouw te delen.